The LOST NPS Geocoin
I marts 2012 opstod ideen om at lave en geocoin baseret på cache-serien Nørder på skovtur. Nedenfor ses første udkast til designet tegnet på et stykke ternet papir. (Klik på billedet for at se en større udgave). Desværre mistede vi kort efter Titan, og vi valgte at sætte NPS coin projektet på "Hold" og i stedet lave en minde-coin for Titan. Det projekt tog et helt år, og først da vi havde modtaget Titan-mønterne, genoptog vi projektet med NPS mønten. Det var vores plan, at NPS mønten skulle ligge klar samtidig med offentliggørelsen af NPS #50.
Udkast til NPS geocoin fra 21. marts 2012
(Klik på billedet for større udgave)
Efter mange og lange mailudvekslinger med geocoin-shoppen nåede vi til sidst frem til et endeligt design for geocoinen, som er vist nedenfor. Som det fremgår, er der tale om en 3" mønt med mange 3D detaljer.
Næste skridt i projektet var nu at få fremstillet test coins i forskellige udgaver, således at vi kunne fastlægge, hvilke varianter vi skulle sætte i produktion. Vi havde planlagt at få fremstillet disse test coins:
I starten af processen forhørte vi os om priser ved produktion af mellem 50 og 250 coins, da vi gerne ville finde det rette forhold mellem projektets samlede pris og prisen for hver enkelt coin. Vi fik imidlertid at vide. at møntens størrelse og kompleksitet gjorde, at det ikke ville være muligt at bestille færre end 300 mønter. Det accepterede vi. Samtidig blev vi lovet, at de viste test coins ville være mulige, og ville være inkluderede i prisen.

Efter at vi havde sagt 'GO' til produktionen, fik vi desværre en ny melding fra coinshoppen, nemlig at man alligevel ikke ville fremstille hovedparten af test coin versionerne, fordi disse ville medføre en for stor fejlmargin i en efterfølgende produktion. Enten skulle designet af mønten forsimples eller møntens diameter formindskes, eller også skulle vi afstå fra hovedparten af de kombinationer af forskellige metaller, vi ønskede på mønterne. Derfor er det yderst tvivlsomt, om NPS geocoinen nogen sinde ser dagens lys.
English version in preparation
Deutsche Version unterwegs
Endeligt design for NPS geocoin fra 6. november 2013
(Klik på billedet for større udgave)
Flag Counter