Roadtrip USA & Canada 2012
Overblik
Totalt antal besøg på siden:
På nogle af billederne på de følgende sider ses dette forstørrelsesglas. Klik på disse billeder for at se en større udgave (og klik på den store udgave for at komme tilbage til den pågældende side).


Flag counter:

Klik på dagene på oversigtskortet ovenfor eller på "Næste side" for at se billeder og beskrivelser for de enkelte dage. Vi har desværre ikke haft tid til at oversætte beskrivelsen og henviser til Google Translate, som forhåbentlig giver en relativt læsbar oversættelse. Ved at holde musen hen over kortet med fund (på de efterfølgende sider), kan man få vist vores logning for den pågældende cache (for det meste på engelsk). Statistik for turen kan ses på rejsebeskrivelsens sidste side.
Bitte klick auf die oben gezeigten Karte oder auf "Næste side" um Fotos und Beschreibungen für die einzelnen Tage zu sehen. Wir haben leider keine Zeit dazu gehabt, die Beschreibungen zu übersetzen und verweisen darum auf Google Translate, die hoffentlich eine lesbare Übersetzung anbietet. Indem du die Maus über die Karten mit Funden (auf den folgenden Seiten) halten, kannst du unsere Log für jeden einzelnen Cache lesen (meistens in Englisch). Die Statistik für die Reise findest Du auf der letzten Seite.
Click on the days on the above map or on "Næste side" in order to see photos and descriptions for each day. Unfortunately we have not had time to translate the description and therefore refer to Google Translate, which hopefully provides a relatively readable translation. By holding the mouse above the map showing finds (on each of the following pages), our log of each cache can be seen (mostly in English). Statistics for the trip can be seen on the last page of the description.
On some of the photos on the following pages you will see a magnifying glass. Click on these photos to see a larger version (and click on the large version to return to that particular page).
Auf einigen der Bilder auf den folgenden Seiten siehst du ein Vergrößerungsglas. Klickst auf diesen Fotos, um eine größere Version zu sehen (und klickst auf die große Version um zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen).